BINCISZ (BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE)
Fejléc

 

   Újra kapható Nagyvárad várostörténete

 

Újra kapható a nagy sikerre való tekintettel, a negyedik alkalommal is kinyomtatott dr. Fleisz János Nagyvárad várostörténete című könyv, a Libris Antica, a Hobby Libri, a Kolbe és az Illyés Gyula könyvesboltokban. 


A kötet a kezdetektől napjainkig mutatja be Nagyvárad mintegy 933 éves történetét, kitérve többek között olyan közérdekű kérdésekre, mint a város megalapítása, egykori kiemelkedő szerepe vagy például, hogy mi köze Mihály vajdának (Mihai Viteazul) a városhoz vagy, hogy jutott el a város a viszontagságos 20. századon keresztül a mai helyzetig.


Adatok, képek, hírek a BINCISZ - ről 

 

 

 

 
A K T U Á L I S

 

 

 
BEMUTATKOZÁS

 Bemutatkozás >>>

Prezentáció >>>

Tag- és társszervezetek küldöttei >>>

 
MENŰ
 
Dr. Fleisz János, egyetemi magántanár, a BINCISZ elnöke.

Dr. Fleisz János nagyváradi, magyar, történész.png

Dr. FLEISZ János a Wikipédián

Dr. habil. Flesz Jánosa Magyar Tudományos Akadémia  köztestületi tagja.

(szül.: 1951. 06. 03., Nagyvárad)

Tudományos osztály: MTA II. - Újkori és jelenkori magyar várostörténet
Munkahely: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
tel.: +40 259 432 837, fax: +40 259 137 898
Levelezési cím:  P. O. Box. 1-204.

Tel.: +40 259 413 103

E-mail: sava@lady.rdsor.rofle@freemail.hu

  

Szakmai önéletrajz  >>>

 

Honlapja >>>

 


 

A bukaresti rádió magyar adása Értéktérben című 2012. szeptember 21-i műsorának vendége dr. Fleisz János történész, a BINCISZ elnöke volt, aki beszélt tudományos-közéleti és a civil szervezeteket fejlesztő tevékenységéről. 
 
Dr. Fleisz János a SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY elnöke

SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY

 
Dr. Fleisz János, nagyváradi tanácsos

 

 
Dr. Fleisz János nezetközi sakkbíró

SAKKVERSENYEK >>>

 
Tagszervezetek
 
BINCISZ FELHÍVÁS

 

FELHÍVÁS >>>

Utalja jövedelemadója 2 % -át bankszámlánkra

NYOMTATVÁNY >>>

 

 
.

 
LINKEK
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2005-02-21
 
ANNA Nőszövetség
ANNA Nőszövetség : BEMUTATKOZÁS

BEMUTATKOZÁS

  2005.02.21. 19:36

Szövetségünk annak emlékére vette fel az ANNA nevet, hogy a Nagyváradon tanárkodó Juhász Gyula Anna-verseit egy nagyváradi szinésznőcse Sárvári Anna ihlette. A képen a költő a Nagyváradi Szigligeti Színház előtt áll.

ANNA NŐSZÖVETSÉG
410387 Oradea (Nagyvárad) Transilvaniei u. 27 sz.
Tel. 0040-(0)259-267491
Mobil: 0721-186020
E-mail:
kmmmarika@freemail.hu

www.gportal.hu/portal/annanoszovetseg

Az ANNA Nőszövetség 1990-ben alakult, önálló, független, magyar civil szervezet, melynek tagjai szabad akaratukból csatlakoznak a Szövetséghez. Tevékenységét Romániában, Bihar megye területén fejti ki, fenntartva a jogot országos hálózat kialakítására.

Székhelye: Nagyvárad, Ady Endre u. 11 sz.
Iroda: Nagyvárad, Szent László (Unirii) tér 2-4. sz.
Postacíme: 410387 Oradea Str. Transilvaniei nr. 27. B.53. et. I. ap. 12.

Alapelvei: a demokrácia, a szolidaritás, a jogegyenlőség, a szabad véleménynyilvánítás, egymás véleményének tiszteletbetartása, valamint a szabad választások és a nyilvánosság.
Anyagi alapok: tagdíjak, adományok, és olyan gazdasági tevékenységek melyek összeegyztethetőek a civil szervezeti jelleggel.
Programja: Olyan rendezvények szervezése melyek bátorítják a nőket arra, hogy tevékenyen vegyenek részt a társadalom életében, felelőséggel vállaljanak szerepet a kulturális, szociális, politikai és társadalmi élet valamennyi területén és képviseljék a nők, valamint a családok érdekeit. A Szövetség tevékenysége során fellép a demokrácia és a szabadság védelmében. Belföldi és külföldi kapcsolatokat teremt és tart fenn más szervezetekkel, elsősorban a civil szféra területén.
Célok: A nők esélyegyenlőségének biztosítása a társadalmi élet valamennyi területén.; a családvédelem (anyák, gyerekek, öregek és elesettek érdekeinek védelmezése.); a fiatalok és a tehetségek felkarolása; a hagyományok, a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek őrzése, népszerűsítése és fejlesztése; az anyanyelvápolás; a természet és a környezetvédelem; a tájékoztatás.
Tagság: Bárki kérheti tagságát a Szövetségbe, mindenféle megkülönböztetés nélkül, belépési nyilatkozat kitöltése által, melyben kötelezi magát az Alapszabály elfogadására és kinyilvánítja szándékát, hogy támogatja a Szövetség programjának megvalósítását.
Szervezeti élet: Az elnökség havonta ülésezik, esetenként tanácsadókat is bevonva, valamint rendkívüli ülésen valahányszor szükség van rá . Az elnökség sürgősség esetén telefonon egyeztetett és hoz döntéseket. Határozatait a helyi lapokban teszi közzé, valamint a tagok telefonlánca segítségével.
Politikai, társadalmi és egyházi kapcsolatok: Az ANNA Nőszövetség társszervezete a Bihar- megyei RMDSZ-nek. Szövetségünk elnöke küldöttként, szavazati joggal, vesz részt a Bihar megyei RMDSZ Megyei Választmányának ülésein. Szövetségünk kapcsolatokat ápol a történelmi egyházakkal és azok nőszervezeteivel.
Kapcsolatot keresünk és építünk ki belföldi és hatúron túli - főleg magyarországi - civil szervezetekkel, intézményekkel és pártokkal. Találkozásokat szervezünk belföldi és külföldi sikeres üzletasszonyokkal és politikusokkal.
Az ANNA Nőszövetség tagja a BIHARMEGYEI ÉS NAGYVÁRAD CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK (BINCISZ). Szövetségünk elnöke egyben a BINCISZ ügyvezető titkára , aki a BINCISZ Szövetségi Tanácsában képviseli érdekeinket.
Gazdasági kérdések: Állami támogatás hiányában, saját pénzalapból (tagsági díjak, adományok), valamint pályázatok útján és szponzorok támogatásával próbáljuk megoldani a gazdasági jellegű gondjainkat.
Bankszámlaszámunk: CEC Oradea 2511010309/188.

ALAPSZABÁLYZAT

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. sz. Az Anna Nőszövetség önálló, nem vagyoni jellegű, civil szervezet, mely az önkéntesség alapján egybegyűjti a Bihar megyében élő nőket, etnikai, vallási és más egyéb megkülönböztetés nélkűl.

2. sz. Az Anna Nőszövetség székhelye: Nagyvárad, Ady Endre u. 11.sz..

3. sz. Tevékenységét Bihar megye területén fejti ki, fenntartva a jogot arra, hogy fiókszervezeteket hozzon létre más megyékbe illetve helységekbe.

4. sz. Az Anna Nőszövetség múködésének alapelvei: a demokrácia, a szolidaritás, a tagszervezetek érdekeinek képviselete, a jogegyenlőség, a szabad véleménynyílvánítás és egymás véleményének tiszteltben tartása, valamint a a szabad vállasztások és a nyílvánosság.

II. fejezet

PROGRAM

4. sz. Az Anna Nőszövetség céljai:
a. Olyan rendezvények szervezése, melyek bátorítják a nőket arra, hogy aktívan vegyenek részt a társadalom életében, felelőséggel vállaljanak szerepet a kultúrális, szociális, politikai és társadalmi élet valamennyi területén, valamint az anyák, gyerekek és családok segítése.
b. A demokrácia szavatolása és védelme, valamit valamennyi nőszervezet véleménynyílvánításának és mozgásszabadságának szavatolása és védelme.
c.Belföldi és külföldi kapcsolatokat teremt és tart fenn más belföldi és külföldi szervezetekkel.

5. sz. A céljai elérése érdekében a a szövetség, valamint tagjai kötelezik magukat:
a. tiszteletben tartják a saját alapszabályzatukat
b. felkérésre képviselik és támogatják a különböző tevékenységeket és a tagszervezetek védelmét.
c. közreműködnek a szociális, kulturális, tájékoztatási egészségügyi szolgáltatások nyújtása, valamint gyermekek, iffjak, nők, öregek érdekeinek védelme érdeekében.

6. sz. Az Anna Nőszövetség kötelezettségei a tagokkal szemben:
a. az anyák emberhez méltó körülményekhez való jogának védelme a terhesség alatt, a gyereknevelés idején, valamint a családi élet területén.
b. valamennyi nő méltóságának, jogainak és érdekeinek védelme
c. a gyerekek, fiatalok és öregek jogainak védelme
d. a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeinek védelme, megőrzése és terjesztése.

7. sz.. Az Anna Nőszövetség tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt.

III. fejezet

Az Anna Nőszövetség tagsága, jogok, kötelességek, feladatok.

8. sz. Szabad akaratából bárki tagja lehet az Anna Nőszövetségnek, irásos kérelem alapján.

9. sz. Az Anna Nőszövetség tagjainak kötelezettségei a következőek:
a. Tartsa tiszteletben a szervezet alapszabályzatát.
b. Állandóan vagy szükség esetén, valahányszor felkérik, vegyen részt a szervezet tevékenységében.
c. Tegyen meg minden tőle telhetőt a szervezet határozatainak és célkitűzéseinek végrehajtása érdekében.
d. Havonta fizesse a tagsági díjjat, melynek összegét a Küldöttgyülés határozza meg , havi illetve évi befizetés formájában.

10. sz. Alapszabályzatban rögzített kötelességek benemtatása miatt az Anna Nőszövetség tagjai a következő fegyelmi eljárások sujthatják:
a. figyelmeztetés
b. 3 havi felfüggesztés
c. végleges kizárás.

11. sz. A fegyelmi eljárárásról a Vezető Tanács a jelenlevők 2/3 -os szavazati aránnyával hoz határozatot.. A kizárási határozat ellen a Küldöttgyűléshez lehet fellebezni, a végleges döntésig a jogokat és kötelességeket felfüggesztik.

IV. fejezet

ANYAGI FORRÁSOK

12. sz. Az Anna Nőszövetség tevékenységét a következő anyagi forrásokból biztosítja:
a. a tagok adományai
b. rendszeres tagdíjbefizetések
c. hazai illetve külföldi fizikai valamint jogi személyek adományai
d. bármilyen más gazdasági tevékenység mely nem összeférhetetlen a a szervezet nem profit orientált jellegével.

V. fejezet

VEZETŐ TESTÜLETEK

13. sz. Az Anna Nőszövetség vezető testületei a következőek:
a. A Közgyűlés, melyet évente kötelező összehívni, de valahányszor a tagság egyszerű többsége kélri.
b. Vezető Tanács, melynek összetétele:
- elnök
- 2 alelnök
- 4, a küldöttgyülés áltak vállasztott, vezetőségi tag.
c. Ellenőrző Bizottság, mely három tagu.

14. sz. (1). A Vezető Tanács tagjainak feladatai:
- elnők: ellátja a szervezet általános képviseletét, felügyeli a szervezési kérdéseket és a nemzetközi kapcsolatokat.
- első alelnök: a nők jogai, a tudományos és kulturális kérdések, a fiatalok felkarolása, a sport és a turizmus térgykörébe tartozó feladatokat látja el.
- második alelnök: kulturális, szociális és egészségügyi problémákért felel.
- 2 elnökségi tag a szervezési problémákért felel
- 2 elökségi tag: a gazdasági problémákért felel.
(2). A Vezető Tanács tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek számol be.

15. sz. A Küldföttgyűlés feladatai:
a. elfogadja a következő évi kötségvetést
b. megválasztja illetve újraválassza a Vezető Tanács tagjait.
c. megvállasztja illetve újraválassza az Ellenőrző Bizottság tagjait.
d. elfogadja illetve múdosítja az Alapszabályzatot 2/3-os szavazattal.
e. felügyeli és ellenőrzi a szervezet gazdasági helzetét.
f. jóváhagyja illetve elutasítja a Vezető Tanács kizárási határozatait.
g. megvizsgálja az Ellenőrző Bizottság valamint a Vezető Tanács jelentései és intézkedik
h. meghatározza a szervezet célkitúzéseit és programját a következő vállasztásokig

16. sz. Az Ellenőrző Bizottság havonta ülésezik illetve valahányszor erre szükség van.

17. sz. A Vazető Tanács valamint a Küldöttgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza.

VI. fejezet

A SZÖVETSÉG ELLENŐRZŐ TESTÜLETE

18. sz. Az Ellenőrző Bizottság feleadata a szővetség és vezetői gazdasági tevékenységének ellenőrzése. Tevékenységéről a Közgyűlésnek számol be, aki megvizsgálva a helyzetet meghozza a megfelelő határozatokat.

VII. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. sz. Jelen Alapszabályzat a hivatalos bejegyzés után lép érvénybe.


 
Pontos idő
 
HÍRDETMÉNY

 

 

                         


 

 
NAPTÁR/AJÁNLÓ
2017. Október
HKSCPSV
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
ESEMÉNYNAPTÁR

BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL  SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

(BINCISZ)

ESEMÉNYNAPTÁR 2017

2017. január 13-22. – Magyar Kultúra Ünnepe Nagyváradon (XVII.)

2017. március 11. – Károly József Irenaeus (1854-1929) premontrei tudós fizikus – Megemlékezés  

2017. május 12. – Civil Társadalom Napja (XVII.)

2017. október 16-24. – A Művelődés Hete – A Tanulás Ünnepe (XII.)

2017. október 24. –Szacsvay Imre (1818-1849) a magyar Országgyűlés vértanú jegyzője - Megemlékezés

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Dr. Fleisz  János, elnök

 

 

 
TIBOR ERNŐ GALÉRIA

 

 http://tiborernogaleria.gportal.hu

  
 
NAGYVÁRADI CIVIL KEREKASZTAL (NCK)

 

 
MCSZESZ

 

 
POSTICUM

 

 

Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae

 

 
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezek Fóruma

 

 
CIVIL EGYÜTTMŰKŐDÉSI TANÁCS - CET

 

 
Írj nekünk!
fle@freemail.hu
 
G-Mail
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
ARHÍVUM

 

 
HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
FESTUM VARADINUM

 


 

 
Lábléc

"A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) Szövetségi Tanácsa kiindulva abból, hogy a magyar közösség érdekében tevékenykedő civil szervezetek között nincs olyan átfogó erő, egy olyan testület, amely a nagyváradi magyarság civil társadalmi érdekeinek egészét képviselné, hogy védelmezni kell a helyi magyarság sajátos közösségi értékeit, amelyek szerves részét képezik mind az ország, mind pedig Európa értékeinek; hogy a jelenlegi válságos időkben a civil szervezeteknek meg kell teremtenie a fennmaradásukat és fejlődésüket biztosító feltételeket és főleg, hogy képviselni kell a nagyváradi civil szervezetek sajátos érdekeit mindazon esetben, amikor ez szükséges, javasolja egy Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) sürgős létrehozatalát.  Ez lenne az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, ideológiai és egyéb részérdekeken felülemelkedve jogosult olyan közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, melyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céljain, amely érdemben és jogosan képviselheti a nagyváradi magyarság közös érdekeit, legyenek azok művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi, vagy más természetűek.  Ez az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, ideológiai és egyéb részérdekeken felülemelkedve jogosult olyan közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, melyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céljain, amely érdemben és jogosan képviselheti a nagyváradi magyarság közös érdekeit, legyenek azok művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi, vagy más természetüek."   (Dr.Fleisz János, a BINCISZ elnöke, az NCK kezdeményezője)

 

 

 

 

 

 

CIVIL VEZETŐK LÁTOGATÁSA BRÜSSZELBEN

2007 november elején erdélyi, partiumi és bánsági civil vezetők tettek látogatást Brüsszelben Konya-Hamar Sándor európai parlamenti képviselő meghívására. A mintegy 30 tagú küldöttségben Nagyváradot dr. Fleisz János a BINCISZ és a Sapientia Vardienis Alapítvány elnöke, a Nagyváradi Civil kerekasztal kezdemémyezője és Szentmiklósi Zoltán a RMGE Bihari osztályának elnöke képviselték.

Képek >>>

 

Csaba blogja - "It's hammertime!"    *****    ~ FBLOG ~ A BARÁTOM VÁLASZTOTT NEKEM RUHÁT! FELVEGYEM, VAGY SE?!!! NAPONTA KREDITKÓDOK A CHATEN! SMINKTESZTEK! ~ FBLOG ~    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    ÚJRA NYITVA! ~FBLOG~ ÁLLATKÍSÉRLETEKTÕL MENTES A SMINKED? ~HAMAROSAN KREDIT NYEREMÉNY! TERMÉKTESZTEK!~FBLOG~ÚJRA NYITVA!    *****    Astropapa-iskolája mindenkit szeretettel vár és INGYENES TANÁCSOT AD minden kedves érdeklõdõnek!    *****    Supernatural - ODaát - 13. ÉVad - Extrák - Infók - ÉRdekességek - ODaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - ODaát    *****    A csillagjövõ oldalon,nem csak alacsonyak az árak, hanem a tanácsadás, teljesen ingyenes. Szeretettel várlak minden nap    *****    Új design! Az egyetlen magyar Olicity és a legaktívabb Zöld Íjász rajongói oldala! 6. évad & Arrowverse hírek!    *****    No.1 Christina Aguilera Fan Site - Minden ami X-Tina, minden héten újdonságok! Katt!    *****    TelenovelasWeb - Hírek, képek, videók, saját véleménnyel tarkított bejegyzések telenovellákról és a színészekrõl! Gyere!    *****    Hamarosan olvashatók lesznek az oldalamon az Asztro-tükör asztrológiai írásai, cikkei.    *****    Gesztenye, gesztenye, gesztenye... és egy álmos sün! Gyertek az októberi rétre Mályvával és Pipitérrel! Irány a Mesetár!    *****    Születési,baba,hold horoszkóp,elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,fogamzási képlet! Ingyenes tanácsadás!Várlak!Kattints!    *****    Ha te is a letisztult stílus híve vagy, nézz be hozzám! Smink, ruha, kritika //Style and Stuff// Style and Stuff//    *****    MINDEN HÓNAPBAN INGYENES G-PORTÁL SABLON! TELJESEN ÁTSZERKESZTHETÕ A LEGÚJABB KÓDOKKAL! Ne maradj le egyik hónapban sem!    *****    Rendeld meg az asztrológiai csomagok egyikét és teljesen ingyen megbeszélheted velem a kérdéseidet telefonon, skypeon!!!    *****    Nézz filmet messengeren! Ha szereted a filmeket klikk ide! Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film! Film!Film!    *****    Nézz filmet messengeren! Ha szereted a filmeket klikk ide! Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!    *****    A CSILLAGJÖVÕ OLDALON RENDKÍVÜLI AKCIÓK,LEHETÕSÉGEK.A MEGRENDELÉSEK UTÁN TELJESEN INGYENES KONZULTÁCIÓ,TANÁCSADÁS.VÁRLAK    *****    Õszi manókalandok a réten! Búcsúztassátok el ti is útra kelõ madarainkat Mályvával és Pipitérrel! Gyertek a Mesetárba!