BINCISZ (BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE)
Fejléc

 

 Képtalálat a következőre: „fleisz jános”

Megjelent dr. Fleisz János történész legújabb könyve Nagyvárad művelődési élete 1940-1944 címmel, amely már kapható az Illyés Gyula, a Libris Antica, és a Kolbe könyvesboltokban. A Sapientia Varadiensis Alapítvány által kiadott és a nagyváradi Litera Print nyomdájában ízlésesen kiállított kötet, úttörő jellegű, átfogó művelődéstörténeti szintézis, igazi hiánypótló mű.

A könyv bemutatja, hogyan lett Nagyvárad újra Magyarország része, mennyire sikerült visszaállítani a várost magyar nemzeti térré és végül a már tragikussá vált helyzet után, hogyan került ismét román közigazgatás alá. A kötet tárgyalja az új népességi, társadalmi állapotokat, a város történetének legfontosabb eseményeit, az 1940-1944-es művelődési élet általános jellegzetességeit. A továbbiakban foglalkozik az oktatás, tudomány, a társadalom és az egyházak korabeli helyzetével, majd a város ünnepei áttekintése után, ismerteti a nagyváradi irodalom, média, művészet (képzőművészet, színház, mozi, zene stb.) és sport teljesítményeit. 

 
A K T U Á L I S

 

 

 
BEMUTATKOZÁS

 Bemutatkozás >>>

Prezentáció >>>

Tag- és társszervezetek küldöttei >>>

 
MENŰ
 
Dr. Fleisz János, egyetemi magántanár, a BINCISZ elnöke.

Dr. Fleisz János nagyváradi, magyar, történész.png

Dr. FLEISZ János a Wikipédián

Dr. habil. Flesz Jánosa Magyar Tudományos Akadémia  köztestületi tagja.

(szül.: 1951. 06. 03., Nagyvárad)

Tudományos osztály: MTA II. - Újkori és jelenkori magyar várostörténet
Munkahely: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
tel.: +40 259 432 837, fax: +40 259 137 898
Levelezési cím:  P. O. Box. 1-204.

Tel.: +40 259 413 103

E-mail: sava@lady.rdsor.rofle@freemail.hu

  

Szakmai önéletrajz  >>>

 

Honlapja >>>

 

MAGYAR KULTÚRÁÉRT DÍJ

LAUDÁCIÓ >>>

 

 
Dr. Fleisz János a SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY elnöke

 

SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY

 
Dr. Fleisz János, nagyváradi tanácsos

 

 
Dr. Fleisz János nezetközi sakkbíró

SAKKVERSENYEK >>>

 
Tagszervezetek
 
BINCISZ FELHÍVÁS

 

FELHÍVÁS >>>

Utalja jövedelemadója 2 % -át bankszámlánkra

NYOMTATVÁNY >>>

 

 
.

 
LINKEK
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2005-02-21
 
LAUDÁCIÓ
Tartalom
 
ROMÁNIAI MAGYAR GAZDÁK EGYESÜLETE (RMGE)
ROMÁNIAI MAGYAR GAZDÁK EGYESÜLETE (RMGE) : Mi lesz veled, magyar gazda?

Mi lesz veled, magyar gazda?

  2005.03.07. 12:45

Múlt hét végi kolozsvári agrofórumán az RMGE (a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete) s általa az erdélyi magyar gazdatársadalom elvárások sorát fogalmazta meg, hogy két- három esztendô múlva, azaz a 2007-es – vagy 2008-as – EU-csatlakozást követôen ne jussanak ôk is anyaországi társaik sorsára.

A részben szakmai, ám ugyanakkor politikai – az egyesületnek az RMDSZ-hez való viszonyát is tisztázni hivatott – fórumon elsôsorban szakemberek, agronómusok, állatorvosok, jogászok összegezték mindazokat a problémákat, melyek eddig is akadályozták, s ezután kitapinthatóan hátrányos helyzetbe hozhatják a romániai agráriumot, s azon belül az erdélyi magyar gazdát. Az ágazatban dolgozók számára szinte fölösleges felsorolni azokat, a „kívülállók" pedig épp azok okán zsebükön érzik, mire „képes" a romániai mezôgazdaság.

Megyei mezôgazdasági vezérigazgatók, szakintézmények, közbirtokossági, illetve magánerdôk, Sapard-irodák, növényvédelmi felügyelôségek, kataszteri hivatalok vezetôi, szakemberei mondták el véleményüket. Sajnos, mert a megszabott hozzászólási idôt szinte senki nem tartotta be, szakmai vitára, érdemi hozzászólásokra már nem kerülhetett sor. Pedig a gazdák véleményét is meg kellett volna hallgatni. S mert az ágazat oly átfogó terület, tanácsos lett volna legalább nagyobb témakörök szerint – növénytermesztés, állattartás, kertészet-szôlészet, erdészet – csoportosítani a megbeszéléseket, s külön tárgyalni az RMGE-RMDSZ viszonyt, miáltal minden bizonnyal alaposabb ellenzésekre is sor kerülhetett volna. Ám így is, mint az a fórum zárónyilatkozatából is kiderül, olyan javaslatcsomagot juttatnak el a parlamenthez, kormányhoz, a szaktárcához, a koalíciós pártokhoz és az RMDSZ-hez, hogy ha az elképzeléseknek csak töredéke is döntésre készteti az illetékeseket, akkor már hasznosnak bizonyult a kolozsvári gazdafórum.

Legfontosabb elvárás, hogy végre agrárstratégiája legyen az országnak, mely EU- kompatibilis, politikamentes, idôtálló s ugyanakkor kiszámítható és jövedelmezô gazdálkodást tesz lehetôvé, s ezáltal biztosítja a vidéken élôk elfogadható életszínvonalát is. Ha erre, e stratégia kidolgozására és alkalmazására még 2007 elôtt sor kerülne, akkor a nyilatkozatban megfogalmazott számos más elvárás is realizálódhatna. De valljuk be ôszintén: az elhangzott panaszáradatot – zömükben jogos követeléseket – félô, hogy senki nem hallja meg, s ha mégis, konkrét lépésekre nem számíthatnak egyhamar. Hiszen a legtöbbjük komoly anyagi-pénzügyi támogatást feltételez. Igaz, az agrártárca folytatja a korábbi gyakorlatot, s öt hektárig segíti a gazdálkodókat. Ám sokan ezt szociális és nem agrártámogatásnak tartják. Épp ezért a munkaügyi minisztérium dolga lenne azzal foglalkozni. A tulajdonképpeni agrártámogatásnak pedig a sokkal hatékonyabb formáit kellene feltárni s alkalmazni.

Elhangzott olyan kijelentés is, hogy sokan immár szégyellik a kapát. S ebben mintha lenne is némi igazság. Nem a kapás talajmûveléshez való visszatérés igénye fogalmazódott meg abban, hanem a munkamorál jelenlegi állapotát jellemezte a hozzászóló, jelezve, hogy a sok elvárás, panasz helyett inkább lásson munkához az erdélyi gazda, merjen vállalkozni, hogy gazdasága ne a túlélést, hanem az árutermelést szolgálja. Persze, hogy 15 év bukdácsolásai után nem könnyû piacorientált gazdálkodást elindítani, s közben az EU szigorodó elvárásainak is eleget tenni. Éppen a magyarországi gazdatüntetés lehet a tanulság arra, hogy miként kellene eljárni. De minél elôbb, hogy a kormányzat kellô figyelmet szenteljen végre az ország lakossága mintegy 40 százalékának munkahelyet és megélhetési lehetôséget adó agrárágazatnak.

Míg termôföld lesz, a gazda megmarad, élelemre pedig mindig szüksége lesz a társadalomnak. Szakmabeliek, gazdálkodók, de politikusok, kormányzati illetékesek feladata is úgy foglalkozni ezzel az ágazattal, hogy az ország élelmezési biztonságán túl a mezôgazdaságban dolgozók megélhetési, fejlôdési biztonsága is garantált legyen. Ennek egyik feltétele –a kivitelezhetô agrárpolitikán és -támogatási rendszeren túl – a gazdálkodók szövetkezése. Erre immár adottak a törvényes keretek, még ha azok nem a legjobbak is. Ugyanakkor az uniós támogatások sikeres megpályázása is az összefogást, a társulást teszik szükségessé.

„Itt az idô, hogy hallassuk szavunkat" – mondta az RMGE tiszteletbeli elnöke. Valóban hallatnia kell szavát a gazdának, éppen az RMGE révén, hiszen az egyszerû falusi embernek nem kenyere a szónoklás, a tiltakozás városi formáihoz sem folyamodik. Ám a politikumnak ajánlatos még hallgatására is odafigyelni. Az RMDSZ pedig semmiképpen sem hagyhatja figyelmen kívül a Kolozsváron elhangzottakat. Igaz, zömükben RMDSZ-tagok támogatták azt az állásfoglalást, mely az érdekvédelmi szervezet és a gazdaegyesület viszonyának rendezését szorgalmazta. De ennél fontosabb mindaz, amit az ágazati gondok orvoslása kapcsán fogalmaztak meg az egybegyûltek az RMDSZ-nek is címezve elvárásaikat. Azokra sürgôsen választ kell adnia, s az erdélyi magyar gazdák érdekeit maradéktalanul képviselnie kell a kormányban is és a parlamentben is. Hisz ha nem következik be számottevô jobbulás még az EU-csatlakozás elôtt, az RMDSZ nemcsak egyik legjelentôsebb szavazóbázisát veszíti el, hanem magyarságunk, hagyományaink, megmaradásunk letéteményesét is. Egyre idôszerûbb tehát a címbeli kérdés, s arra elsôsorban nem az RMGE-nek, s nem holmi újságíróknak kell megtalálniuk a megnyugtató választ.

Egyébként az összefogás, a szövetkezés, az „egy ernyô alá való tartozás" igénye több ízben is megfogalmazódott a kolozsvári agrofórumon: az RMGE-hez szeretnének társulni a közbirtokossági és magánerdészetek, az egymással még szembeforduló állattenyésztôi társulások is, hisz rájöttek: a bukaresti kormányzat – a jelenlegi is – nehezen ismeri el partnernek a civil és a szakmai szervezeteket. Ám egy lényegében majdnem félmilliós tagságú gazdaegyesülettel már kénytelen lesz szóba állni a szaktárca is, a kormány is, sôt, a parlamentben is hallathatja szavát.

FERENCZ L. IMRE

 
HÍRDETMÉNY

 

 

                         


 

 
NAPTÁR/AJÁNLÓ
2019. Március
HKSCPSV
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
ESEMÉNYNAPTÁR

BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

(BINCISZ)

NAGYVÁRADI SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY

(SAVA)

KÖZÖS ESEMÉNYNAPTÁRA

2019-re

 

2019. január 14-23.- Magyar Kultúra Ünnepe Nagyváradon (XVIII.)

2019. március 9-10.- Károly József Irenaeus (1854-1929) premontrei tudós fizikus – Jubileumi megemlékezés.

2019. október 6. -Megemlékezés Nagyvárad aradi vértanúiról és könyvbemutató.

2019. október 24. -Szacsvay Imre (1818-1849) a magyar Országgyűlés vértanú jegyzője – Jubileumi emlékünnep.

2019. november 8-9. -Partiumi Magyar Tudomány Napja 2019, a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 keretében

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

                                                                                             

Dr. Fleisz János, alapító elnök

 

 
TIBOR ERNŐ GALÉRIA

 

 //tiborernogaleria.gportal.hu

  
 
NAGYVÁRADI CIVIL KEREKASZTAL (NCK)

 

 
MCSZESZ

 

 
POSTICUM

 

 

Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae

 

 
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezek Fóruma

 

 
CIVIL EGYÜTTMŰKŐDÉSI TANÁCS - CET

 

 
Írj nekünk!
fle@freemail.hu
 
G-Mail
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
ARHÍVUM

 

 
HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
FESTUM VARADINUM

 


 

 
Lábléc


"A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) Szövetségi Tanácsa kiindulva abból, hogy a magyar közösség érdekében tevékenykedő civil szervezetek között nincs olyan átfogó erő, egy olyan testület, amely a nagyváradi magyarság civil társadalmi érdekeinek egészét képviselné, hogy védelmezni kell a helyi magyarság sajátos közösségi értékeit, amelyek szerves részét képezik mind az ország, mind pedig Európa értékeinek; hogy a jelenlegi válságos időkben a civil szervezeteknek meg kell teremtenie a fennmaradásukat és fejlődésüket biztosító feltételeket és főleg, hogy képviselni kell a nagyváradi civil szervezetek sajátos érdekeit mindazon esetben, amikor ez szükséges, javasolj

a egy Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) sürgős létrehozatalát.  Ez lenne az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, ideológiai és egyéb részérdekeken felülemelkedve jogosult olyan közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, melyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céljain, amely érdemben és jogosan képviselheti a nagyváradi magyarság közös érdekeit, legyenek azok művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi, vagy más természetűek.  Ez az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, ideológiai és egyéb részérdekeken felülemelkedve jogosult olyan 

közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, melyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céljain, amely érdemben és jogosan képviselheti a nagyváradi magyarság közös érdekeit, legyenek azok művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi, vagy más természetüek."   (Dr.Fleisz János, a BINCISZ elnöke, az NCK kezdeményezője)

 

 

 

 

CIVIL VEZETŐK LÁTOGATÁSA BRÜSSZELBEN

2007 november elején erdélyi, partiumi és bánsági civil vezetők tettek látogatást Brüsszelben Konya-Hamar Sándor európai parlamenti képviselő meghívására. A mintegy 30 tagú küldöttségben Nagyváradot dr. Fleisz János a BINCISZ és a Sapientia Vardienis Alapítvány elnöke, a Nagyváradi Civil kerekasztal kezdemémyezője és Szentmiklósi Zoltán a RMGE Bihari osztályának elnöke képviselték.

 

 

LETTERSTOME -> ÚJ OLDAL - LEVELEK MAGAMNAK - ÚJ OLDAL <- LETTERSTOME    *****    Képszerkesztõ verseny. 1.helyezés 60 kredit, 2.helyezés 30 kredit, 3.helyezés 20 kredit. Gyere és NYERJ! :)    *****    Néha a legrosszabb befejezések egyáltalán nem is befejezések. - Silhouette FRPG    *****    STAR STABLE - Kattints ha érdekel vagy te is játszol! { Játékkal kapcsolatos Extra tartalmak várhatóak a héten! }    *****    Március 11-15 között minden nap újabb játék vár rád! Vegyél részt minden nap vagy ahogy az idõd engedi és NYERJ! :)    *****    Elvihetõ kinézetek, PNG képek, fejlécek, háttérképek, patternek, textúrák és segédletek. creative-forest.gportal.hu    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Tavaszi képszerkesztõ verseny - A fõnyeremény 60 kredit, 2.helyezés 30 kredit, 3.helyezés 20 kredit - Jelentkezz te is!    *****    Érdekel az Euróvíziós Dalfesztivál? Ha igen, gyere és nézz be hozzám. Ismerd meg a fellépõket és a múltat sem feledjük.    *****    Ha bármilyen kérdésed van, akár egészségügyi, akár párkapcsolati; keress meg és segítek!    *****    Költöztetés-Bútorszállítás-Tatabánya !    *****    Érdekel az Euróvíziós Dalfesztivál? Ha igen, gyere és nézz be hozzám. Ismerd meg a fellépõket és a múltat sem feledjük.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Órarendek, Borítóképek SSO témában.- F e n t az 1. Videóm is c: KATT    *****    A horoszkóp elemzés,nagyon sok problémától megvéd,rámutat olyan betegségekre,melyek megelõzhetõk, ne mulaszd el,keress!    *****    Születési,gyermek,hold,párkapcsolati,fogamzási horoszkópok,elõrejelzések,biotérkép,ingyenes konzultációval.Ne hagyd ki!!    *****    Érdekel az Euróvíziós dalfesztivál? Kíváncsi vagy más országok indulóira? Akkor nézz be oldalamra, ahol láthatod õket.    *****    FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG //    *****    Egy horoszkóp olyan üzenetekhez juttat,melyek az egész életedre sok pozitív és fontos információt tartalmaz.Ne hagyd ki!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, mindent megbeszélhetsz velem! Várlak!!!    *****    Valentínnap szavazz te is Vivi és Makai Tomi fotójára likeokkal LOVE & NAAF #usacar Köszönjük!