BINCISZ (BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE)
Fejléc

 

   Újra kapható Nagyvárad várostörténete

 

Újra kapható a nagy sikerre való tekintettel, a negyedik alkalommal is kinyomtatott dr. Fleisz János Nagyvárad várostörténete című könyv, a Libris Antica, a Hobby Libri, a Kolbe és az Illyés Gyula könyvesboltokban. 


A kötet a kezdetektől napjainkig mutatja be Nagyvárad mintegy 933 éves történetét, kitérve többek között olyan közérdekű kérdésekre, mint a város megalapítása, egykori kiemelkedő szerepe vagy például, hogy mi köze Mihály vajdának (Mihai Viteazul) a városhoz vagy, hogy jutott el a város a viszontagságos 20. századon keresztül a mai helyzetig.


Adatok, képek, hírek a BINCISZ - ről 

 

 

 

 
A K T U Á L I S

„A magyar kultúra közös értékünk”

Nagyvárad, 2017. január 20., 16.00 óra

Helyszín:

Nagyváradi Szent László

Római Katolikus Teológiai Líceum

díszterme

Partenie Cosma (Nogáll) utca 5 szám.

 

 
BEMUTATKOZÁS

 Bemutatkozás >>>

Prezentáció >>>

Tag- és társszervezetek küldöttei >>>

 
MENŰ
 
Dr. Fleisz János, egyetemi magántanár, a BINCISZ elnöke.

Dr. Fleisz János nagyváradi, magyar, történész.png

Dr. FLEISZ János a Wikipédián

Dr. habil. Flesz Jánosa Magyar Tudományos Akadémia  köztestületi tagja.

(szül.: 1951. 06. 03., Nagyvárad)

Tudományos osztály: MTA II. - Újkori és jelenkori magyar várostörténet
Munkahely: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
tel.: +40 259 432 837, fax: +40 259 137 898
Levelezési cím:  P. O. Box. 1-204.

Tel.: +40 259 413 103

E-mail: sava@lady.rdsor.rofle@freemail.hu

  

Szakmai önéletrajz  >>>

 

Honlapja >>>

 


 

A bukaresti rádió magyar adása Értéktérben című 2012. szeptember 21-i műsorának vendége dr. Fleisz János történész, a BINCISZ elnöke volt, aki beszélt tudományos-közéleti és a civil szervezeteket fejlesztő tevékenységéről. 
 
Dr. Fleisz János a SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY elnöke

SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY

 
Dr. Fleisz János, nagyváradi tanácsos

 

 
Dr. Fleisz János nezetközi sakkbíró

SAKKVERSENYEK >>>

 
Tagszervezetek
 
BINCISZ FELHÍVÁS

 

FELHÍVÁS >>>

Utalja jövedelemadója 2 % -át bankszámlánkra

NYOMTATVÁNY >>>

 

 
.

 
LINKEK
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2005-02-21
 
ROMÁNIAI MAGYAR GAZDÁK EGYESÜLETE (RMGE)
ROMÁNIAI MAGYAR GAZDÁK EGYESÜLETE (RMGE) : Mi lesz veled, magyar gazda?

Mi lesz veled, magyar gazda?

  2005.03.07. 12:45

Múlt hét végi kolozsvári agrofórumán az RMGE (a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete) s általa az erdélyi magyar gazdatársadalom elvárások sorát fogalmazta meg, hogy két- három esztendô múlva, azaz a 2007-es – vagy 2008-as – EU-csatlakozást követôen ne jussanak ôk is anyaországi társaik sorsára.

A részben szakmai, ám ugyanakkor politikai – az egyesületnek az RMDSZ-hez való viszonyát is tisztázni hivatott – fórumon elsôsorban szakemberek, agronómusok, állatorvosok, jogászok összegezték mindazokat a problémákat, melyek eddig is akadályozták, s ezután kitapinthatóan hátrányos helyzetbe hozhatják a romániai agráriumot, s azon belül az erdélyi magyar gazdát. Az ágazatban dolgozók számára szinte fölösleges felsorolni azokat, a „kívülállók" pedig épp azok okán zsebükön érzik, mire „képes" a romániai mezôgazdaság.

Megyei mezôgazdasági vezérigazgatók, szakintézmények, közbirtokossági, illetve magánerdôk, Sapard-irodák, növényvédelmi felügyelôségek, kataszteri hivatalok vezetôi, szakemberei mondták el véleményüket. Sajnos, mert a megszabott hozzászólási idôt szinte senki nem tartotta be, szakmai vitára, érdemi hozzászólásokra már nem kerülhetett sor. Pedig a gazdák véleményét is meg kellett volna hallgatni. S mert az ágazat oly átfogó terület, tanácsos lett volna legalább nagyobb témakörök szerint – növénytermesztés, állattartás, kertészet-szôlészet, erdészet – csoportosítani a megbeszéléseket, s külön tárgyalni az RMGE-RMDSZ viszonyt, miáltal minden bizonnyal alaposabb ellenzésekre is sor kerülhetett volna. Ám így is, mint az a fórum zárónyilatkozatából is kiderül, olyan javaslatcsomagot juttatnak el a parlamenthez, kormányhoz, a szaktárcához, a koalíciós pártokhoz és az RMDSZ-hez, hogy ha az elképzeléseknek csak töredéke is döntésre készteti az illetékeseket, akkor már hasznosnak bizonyult a kolozsvári gazdafórum.

Legfontosabb elvárás, hogy végre agrárstratégiája legyen az országnak, mely EU- kompatibilis, politikamentes, idôtálló s ugyanakkor kiszámítható és jövedelmezô gazdálkodást tesz lehetôvé, s ezáltal biztosítja a vidéken élôk elfogadható életszínvonalát is. Ha erre, e stratégia kidolgozására és alkalmazására még 2007 elôtt sor kerülne, akkor a nyilatkozatban megfogalmazott számos más elvárás is realizálódhatna. De valljuk be ôszintén: az elhangzott panaszáradatot – zömükben jogos követeléseket – félô, hogy senki nem hallja meg, s ha mégis, konkrét lépésekre nem számíthatnak egyhamar. Hiszen a legtöbbjük komoly anyagi-pénzügyi támogatást feltételez. Igaz, az agrártárca folytatja a korábbi gyakorlatot, s öt hektárig segíti a gazdálkodókat. Ám sokan ezt szociális és nem agrártámogatásnak tartják. Épp ezért a munkaügyi minisztérium dolga lenne azzal foglalkozni. A tulajdonképpeni agrártámogatásnak pedig a sokkal hatékonyabb formáit kellene feltárni s alkalmazni.

Elhangzott olyan kijelentés is, hogy sokan immár szégyellik a kapát. S ebben mintha lenne is némi igazság. Nem a kapás talajmûveléshez való visszatérés igénye fogalmazódott meg abban, hanem a munkamorál jelenlegi állapotát jellemezte a hozzászóló, jelezve, hogy a sok elvárás, panasz helyett inkább lásson munkához az erdélyi gazda, merjen vállalkozni, hogy gazdasága ne a túlélést, hanem az árutermelést szolgálja. Persze, hogy 15 év bukdácsolásai után nem könnyû piacorientált gazdálkodást elindítani, s közben az EU szigorodó elvárásainak is eleget tenni. Éppen a magyarországi gazdatüntetés lehet a tanulság arra, hogy miként kellene eljárni. De minél elôbb, hogy a kormányzat kellô figyelmet szenteljen végre az ország lakossága mintegy 40 százalékának munkahelyet és megélhetési lehetôséget adó agrárágazatnak.

Míg termôföld lesz, a gazda megmarad, élelemre pedig mindig szüksége lesz a társadalomnak. Szakmabeliek, gazdálkodók, de politikusok, kormányzati illetékesek feladata is úgy foglalkozni ezzel az ágazattal, hogy az ország élelmezési biztonságán túl a mezôgazdaságban dolgozók megélhetési, fejlôdési biztonsága is garantált legyen. Ennek egyik feltétele –a kivitelezhetô agrárpolitikán és -támogatási rendszeren túl – a gazdálkodók szövetkezése. Erre immár adottak a törvényes keretek, még ha azok nem a legjobbak is. Ugyanakkor az uniós támogatások sikeres megpályázása is az összefogást, a társulást teszik szükségessé.

„Itt az idô, hogy hallassuk szavunkat" – mondta az RMGE tiszteletbeli elnöke. Valóban hallatnia kell szavát a gazdának, éppen az RMGE révén, hiszen az egyszerû falusi embernek nem kenyere a szónoklás, a tiltakozás városi formáihoz sem folyamodik. Ám a politikumnak ajánlatos még hallgatására is odafigyelni. Az RMDSZ pedig semmiképpen sem hagyhatja figyelmen kívül a Kolozsváron elhangzottakat. Igaz, zömükben RMDSZ-tagok támogatták azt az állásfoglalást, mely az érdekvédelmi szervezet és a gazdaegyesület viszonyának rendezését szorgalmazta. De ennél fontosabb mindaz, amit az ágazati gondok orvoslása kapcsán fogalmaztak meg az egybegyûltek az RMDSZ-nek is címezve elvárásaikat. Azokra sürgôsen választ kell adnia, s az erdélyi magyar gazdák érdekeit maradéktalanul képviselnie kell a kormányban is és a parlamentben is. Hisz ha nem következik be számottevô jobbulás még az EU-csatlakozás elôtt, az RMDSZ nemcsak egyik legjelentôsebb szavazóbázisát veszíti el, hanem magyarságunk, hagyományaink, megmaradásunk letéteményesét is. Egyre idôszerûbb tehát a címbeli kérdés, s arra elsôsorban nem az RMGE-nek, s nem holmi újságíróknak kell megtalálniuk a megnyugtató választ.

Egyébként az összefogás, a szövetkezés, az „egy ernyô alá való tartozás" igénye több ízben is megfogalmazódott a kolozsvári agrofórumon: az RMGE-hez szeretnének társulni a közbirtokossági és magánerdészetek, az egymással még szembeforduló állattenyésztôi társulások is, hisz rájöttek: a bukaresti kormányzat – a jelenlegi is – nehezen ismeri el partnernek a civil és a szakmai szervezeteket. Ám egy lényegében majdnem félmilliós tagságú gazdaegyesülettel már kénytelen lesz szóba állni a szaktárca is, a kormány is, sôt, a parlamentben is hallathatja szavát.

FERENCZ L. IMRE

 
Pontos idő
 
HÍRDETMÉNY

 

 

                         


 

 
NAPTÁR/AJÁNLÓ
2017. Július
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
ESEMÉNYNAPTÁR

BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL  SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

(BINCISZ)

ESEMÉNYNAPTÁR 2017

2017. január 13-22. – Magyar Kultúra Ünnepe Nagyváradon (XVII.)

2017. március 11. – Károly József Irenaeus (1854-1929) premontrei tudós fizikus – Megemlékezés  

2017. május 12. – Civil Társadalom Napja (XVII.)

2017. október 16-24. – A Művelődés Hete – A Tanulás Ünnepe (XII.)

2017. október 24. –Szacsvay Imre (1818-1849) a magyar Országgyűlés vértanú jegyzője - Megemlékezés

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Dr. Fleisz  János, elnök

 

 

 
TIBOR ERNŐ GALÉRIA

 

 http://tiborernogaleria.gportal.hu

  
 
NAGYVÁRADI CIVIL KEREKASZTAL (NCK)

 

 
MCSZESZ

 

 
POSTICUM

 

 

Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae

 

 
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezek Fóruma

 

 
CIVIL EGYÜTTMŰKŐDÉSI TANÁCS - CET

 

 
Írj nekünk!
fle@freemail.hu
 
G-Mail
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
ARHÍVUM

 

 
HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
FESTUM VARADINUM

 


FESTUM VARADINUM  2012

CIVIL TÁRSADALOM NAPJA XII.

Megújuló civil törekvések. Civil Konferencia

Varadinum Kulturális Alapítvány Kuratóriuma

(http://www.vka.ro/index.php?act=kuratorium)

 

 

 
Lábléc

"A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) Szövetségi Tanácsa kiindulva abból, hogy a magyar közösség érdekében tevékenykedő civil szervezetek között nincs olyan átfogó erő, egy olyan testület, amely a nagyváradi magyarság civil társadalmi érdekeinek egészét képviselné, hogy védelmezni kell a helyi magyarság sajátos közösségi értékeit, amelyek szerves részét képezik mind az ország, mind pedig Európa értékeinek; hogy a jelenlegi válságos időkben a civil szervezeteknek meg kell teremtenie a fennmaradásukat és fejlődésüket biztosító feltételeket és főleg, hogy képviselni kell a nagyváradi civil szervezetek sajátos érdekeit mindazon esetben, amikor ez szükséges, javasolja egy Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) sürgős létrehozatalát.  Ez lenne az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, ideológiai és egyéb részérdekeken felülemelkedve jogosult olyan közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, melyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céljain, amely érdemben és jogosan képviselheti a nagyváradi magyarság közös érdekeit, legyenek azok művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi, vagy más természetűek.  Ez az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, ideológiai és egyéb részérdekeken felülemelkedve jogosult olyan közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, melyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céljain, amely érdemben és jogosan képviselheti a nagyváradi magyarság közös érdekeit, legyenek azok művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi, vagy más természetüek."   (Dr.Fleisz János, a BINCISZ elnöke, az NCK kezdeményezője)

 

 

 

 

 

 

CIVIL VEZETŐK LÁTOGATÁSA BRÜSSZELBEN

2007 november elején erdélyi, partiumi és bánsági civil vezetők tettek látogatást Brüsszelben Konya-Hamar Sándor európai parlamenti képviselő meghívására. A mintegy 30 tagú küldöttségben Nagyváradot dr. Fleisz János a BINCISZ és a Sapientia Vardienis Alapítvány elnöke, a Nagyváradi Civil kerekasztal kezdemémyezője és Szentmiklósi Zoltán a RMGE Bihari osztályának elnöke képviselték.

Képek >>>

 

Hûsölj a nyári melegben egyedi módon - nézz jégkorong meccset! Nem tudod, hol kezdd? Adok pár tippet! ^^    *****    STITCHERS - Gyere és ismerd meg a Freeform csatorna sorozatát és annak színészeit! Épp San Diego Comic-Con lázban égünk!    *****    Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!    *****    INGYENES HOROSZKÓP ELEMZÉS, ASZTROLÓGIA OKTATÁS! CSAK REGISZTRÁLNOD KELL!    *****    Re-Startoltunk! Egy SZEREPJÁTÉK, amelybe bármikor becsatlakozhatsz! Légy te is H&#245;s! H&#245;sregék RPG    *****    Erdõszéli tudósítónk jelenti: Marculábi cica éjszakai felfedezõútra indult! Gyertek ti is! Részletek a Mesetárban!    *****    Születési horoszkóp 1000 Ft. 3 év elõrejelzés 1000 Ft. Párkapcsolati elemzés 1000 Ft. Óriási nyári akció csak nálam!!!    *****    Lore rajzai &#9830;Lore rajzai &#9830;Lore rajzai &#9830;Lore rajzai &#9830;Lore rajzai &#9830;Lore rajzai &#9830;Lore rajzai &#9830;Lore rajzai &#9830;Lore rajzai &#9830;Lor    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Extrák - Érdekességek - Cikkek - Interjúk - Bûbájos boszorkák - Charmed - Charmed -Játékok    *****    Re-Startoltunk! Egy SZEREPJÁTÉK, amelybe bármikor becsatlakozhatsz! Légy te is Hõs! Hõsregék RPG    *****    Filmek itt!    *****    Ha szeretsz filmet nézni klikk ide! Klikk klikk    *****    "Revealing the truth is like setting a match on fire. It can bring light or set your world on fire." | PROJECT D.C.    *****    Megújult külsõvel vár Magyarország egyetlen Olicity rajongói lapja! Mindennap friss hírek a sorozatról és a párosról!    *****    Készítsd el saját horoszkópod ingyen,csak kattints!Fantasztikus akciók a fõoldalon,ezt nem szabad kihagyni! Látogas meg!    *****    BLOG, STORYK, KRITIKÁK, BESZÁMOLÓK, KEDVENCEK, DIVAT, SZÉPSÉGÁPOLÁS, LAKBERENDEZÉS, MINDEN AMI EGY BLOGRA KELL!    *****    Nyári akció,minden horoszkóp megrendelés 1000 Ft. Rendelj most szeretteidnek ajándék horoszkópot.Várlak az oldalamon!    *****    Gréti. 23. ExmisszusGyakornok. Jégkorong. Ottawa Senators. Jean-GabrielPageau. ErikKarlsson. Írás. Olvasás. Blog. (:    *****    Azt mondják, hogy amikor egy fõnix meghal, a hamvaiból egy sokkal szebb, sokkal erõsebb madár születik&#8230;    *****    Fantasztikus nyári akció,minden horoszkóp megrendelés 1000 Ft. Rendelj most szeretteidnek ajándékot.Várlak az oldalamon!