BINCISZ (BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE)
Fejléc

 

 Képtalálat a következőre: „fleisz jános”

Megjelent dr. Fleisz János történész legújabb könyve Nagyvárad művelődési élete 1940-1944 címmel, amely már kapható az Illyés Gyula, a Libris Antica, és a Kolbe könyvesboltokban. A Sapientia Varadiensis Alapítvány által kiadott és a nagyváradi Litera Print nyomdájában ízlésesen kiállított kötet, úttörő jellegű, átfogó művelődéstörténeti szintézis, igazi hiánypótló mű.

A könyv bemutatja, hogyan lett Nagyvárad újra Magyarország része, mennyire sikerült visszaállítani a várost magyar nemzeti térré és végül a már tragikussá vált helyzet után, hogyan került ismét román közigazgatás alá. A kötet tárgyalja az új népességi, társadalmi állapotokat, a város történetének legfontosabb eseményeit, az 1940-1944-es művelődési élet általános jellegzetességeit. A továbbiakban foglalkozik az oktatás, tudomány, a társadalom és az egyházak korabeli helyzetével, majd a város ünnepei áttekintése után, ismerteti a nagyváradi irodalom, média, művészet (képzőművészet, színház, mozi, zene stb.) és sport teljesítményeit. 

 
A K T U Á L I S

 

 

 
BEMUTATKOZÁS

 Bemutatkozás >>>

Prezentáció >>>

Tag- és társszervezetek küldöttei >>>

 
MENŰ
 
Dr. Fleisz János, egyetemi magántanár, a BINCISZ elnöke.

Dr. Fleisz János nagyváradi, magyar, történész.png

Dr. FLEISZ János a Wikipédián

Dr. habil. Flesz Jánosa Magyar Tudományos Akadémia  köztestületi tagja.

(szül.: 1951. 06. 03., Nagyvárad)

Tudományos osztály: MTA II. - Újkori és jelenkori magyar várostörténet
Munkahely: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
tel.: +40 259 432 837, fax: +40 259 137 898
Levelezési cím:  P. O. Box. 1-204.

Tel.: +40 259 413 103

E-mail: sava@lady.rdsor.rofle@freemail.hu

  

Szakmai önéletrajz  >>>

 

Honlapja >>>

 

MAGYAR KULTÚRÁÉRT DÍJ

LAUDÁCIÓ >>>

 

 
Dr. Fleisz János a SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY elnöke

 

SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY

 
Dr. Fleisz János, nagyváradi tanácsos

 

 
Dr. Fleisz János nezetközi sakkbíró

SAKKVERSENYEK >>>

 
Tagszervezetek
 
BINCISZ FELHÍVÁS

 

FELHÍVÁS >>>

Utalja jövedelemadója 2 % -át bankszámlánkra

NYOMTATVÁNY >>>

 

 
.

 
LINKEK
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2005-02-21
 
LAUDÁCIÓ
Tartalom
 
ARCHIVUM
ARCHIVUM : ELNÖKI JELENTÉS

ELNÖKI JELENTÉS

  2005.02.21. 16:14

A BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (BINCISZ) 2000. január 20. és 2003. február 19. közötti tevékenységéről

A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) 1999. december 8-án alakult meg egy dr. Fleisz János történész vezette kezdeményező bizottság előkészítésével. A BINCISZ első ülését 2000. január 20-án tartottuk meg 14 tagszervezet részvételével. Az alapító tagszervezetek a következők voltak: Anna Nőszövetség; Árpád-házi Szent Erzsébet Ökumenikus Intézet; Biharigáz Alapítvány (Bihar község); Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) Bihari Osztálya; Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Bihar Megyei Szervezete; Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Nagyváradi Fiókegyesülete; Lazarus Alapítvány (Bihar község); Matyi Műhely Magánbábszínház; Mindennapok Kereszténye Szövetség; Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete; Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) Bihari Szervezete; Sapientia Varadiensis Alapítvány (SAVA); Tempó Klub; Tibor Ernő Galéria. Az ülésen kialakították a tagszervezetek képviselőiből álló Szövetségi Tanácsot, amely megválasztotta elnöknek dr. Fleisz Jánost. Elfogadták a BINCISZ alapszabályzatát és ügyrendjét, létrehozták a háromtagú Ellenőrző Bizottságot.
A BINCISZ fő célkitűzései a civil szervezetek közötti jobb együttműködés és szorosabb összefogás, közös álláspontok kialakítása, közösségi központ létrehozása, kapcsolatok kiépítése, a társadalom polgárosodásának elősegítése. A BINCISZ igyekszik felvállalni a polgári társadalom érdekvédelmét, ennek kíván szószólója lenni. Politikával nem foglalkozik, de mint a társadalom egyik szabályzó szervezete állást foglal minden közérdekű kérdésben, ezzel is segítve az esetleges döntések meghozatalát. A BINCISZ nem irányul senki ellen és együttműködik minden haladó társadalmi és politikai erővel, a helyi önkormányzattal. Nem óhajt részt venni a magyarságon belüli politikai csatározásokon, egyforma közelségben maradva az egyes politikai irányzatokhoz.
A megalakult Szövetségi Tanács első ülését 2000. február 29-én tartottuk meg. Dr. Fleisz János elnök tájékoztatója után véglegesítettük a Szövetségi Tanács összetételét és a BINCISZ ügyvezető titkárának Varga András nyugdíjas mérnököt bíztuk meg. Ezután a BINCISZ tagszervezetei mutatkoztak be.
A Szövetség bejegyzésének anyagi hátterét Betlendi István, az ügyintézést Kelemen Mária Magdaléna vállalta el a BINCISZ elnökével és titkárával közösen. Ezzel párhuzamosan 2000-ben a tevékenység is elkezdődött. Az év első felében a szervezési ügyeket oldottuk meg, kialakítva a működési feltételeket.
A BINCISZ által szervezett első nagyszabású rendezvény 2000. november 3-án a Magyar Tudomány Napja, Nagyváradón volt. Az ötlet és a kezdeményezés az elnöknek, a szervezés és a sikeres lebonyolítás a tagszervezetek összefogásának tulajdonítható. A rendezvényről kötet is megjelent. Ez volt egész Erdély, Partium és Bánság területén az első ilyen rendezvény, amely hagyományt teremtett, hiszen azóta évről-évre (2001-ben és 2002-ben is) megszerveztük a Magyar Tudomány Napját Nagyváradon.
2001-ben a BINCISZ jelenléte minőségi előrelépést jelentett a helyi magyar társadalom önszerveződésében. Folytatva a hagyományteremtő kezdeményezéseket a BINCISZ először szervezte meg Nagyváradon 2001. január 22-én a Magyar Kultúra Napját Berettyóújfaluval közösen. Ennek a Magyarországon már évek óta létező ünnepi eseménynek az első megszervezése is a BINCISZ-hez köthető az egész széles értelemben vett Erdély szintjén.
Másik fontos mozzanat Szövetségünk életében a 2001. február 19-i bejegyzés volt, amellyel jogi személyiséget nyertünk, mint a Bihar megyében elsőnek bejegyzett civil szövetség. A civil társadalom növekvő érettségét jelezte az is, hogy az évezred első 2001. évi jubileumi nagyváradi ünnepségsorozat, a Varadinum keretében szervezett összesen 43 rendezvényből 31-et a civil szervezetek jegyeztek. A BINCISZ újabb kezdeményezéssel jelentkezett. 2001. májusában megszervezte először Nagyváradon és a Kárpát-medencében a Civil Társadalom Napját, amely kulturális rendezvényeket, szakmai tanácskozást és fórumot foglalt magába neves meghívottak jelenlétével.
A BINCISZ-t kezdettől fogva partnerként kezelték a többi civil szervezetek, az egyházak és az RMDSZ. Ennek voltak a megnyilvánulásai 2001-ben, hogy a BINCISZ elnökét dr. Fleisz Jánost az RMDSZ Bihar megyei szervezete civil szervezetekért és tudományért felelős alelnöknek nevezte ki, az EMKE pedig elfogadta a BINCISZ társszervezeti kérését.
2000 januártól a Szövetségi Tanács üléseit az alapszabályzatban előírtnál gyakrabban, átlagban kéthavonta tartottuk. A bejegyzésnél elfogadott alapszabály (amely, helyenként nincs összhangban az elfogadott ügyrenddel) szerint a BINCISZ vezetősége 2003. február 19-ig a következő:

Elnök: dr. Fleisz János történész, egyetemi magántanár
Alelnök: Kelemen Mária Magdaléna ny. bakteriológus
Gazdasági alelnök: Betlendi István vállalkozó
Ügyvezető titkár: Varga András ny. mérnök

2001. novemberében második alkalommal is megszerveztük a Magyar Tudomány Napját és Bolyai Jánosról előadást tartott Toró Tibor temesvári professzor. 2002-ben újabb sikereket könyvelhettünk el. A megalakulástól a Szövetség a Sapientia Varadiensis Alapítvány Fő utcai székhelyén működött, 2002. februárjától irodahelyiséget kaptunk az RMDSZ új székházában. Ugyanakkor megkaptuk azt a jogot is, hogy a kedvezménytörvényben előírt magyar igazolványhoz ajánlásokat állítsunk ki a civil szervezetek tagjai számára. 2002-ben ismét megszerveztük a már hagyományossá vált Magyar Kultúra Napja, Civil Társadalom Napja és Magyar Tudomány Napja elnevezésű közös rendezvényeinket. A Varadinum rendezvényekben is jelentős részt vállaltunk. Ennek elismeréseként a Varadinum 2002 záróünnepségén a legjobb szervezőknek átnyújtott három plakett egyikét dr. Fleisz János, a BINCISZ elnöke vehette át Bíró Rozália alpolgármestertől. 2003-ban részt vettünk a Magyar Kultúra Napja harmadszori megszervezésében is.
Az eltelt évek alatt a BINCISZ kialakította működési kereteit, arculatát, kapcsolatait, kivívta, hogy az ország ismertebb magyar szervezetei között tartsák számon. Összességében tehát a BINCISZ tevékenységét jónak tarthatjuk. Az elért jelentős sikerek mellett, a tavalyi év végén előtérbe került a BINCISZ jövőbeni továbbfejlesztése szoros összefüggésben a Bihar megyei és az egész romániai magyar civil szférával.
Jelenleg 15 tagszervezetünk van - az alapítók mellett belépett még az Alma Mater Alapítvány. A BINCISZ terem fenntartásához hozzájárult az Illyés Alapítványtól kapott kisebb támogatás, a Magyar Kultúra Napját és a Civil Szervezetek Napját támogatta a Communitas Alapítvány.
Elért eredményeink a közös tevékenység gyümölcse, emiatt ezúttal is megköszönöm mindenkinek a segítségét, támogatását és hozzájárulását tevékenységünk, rendezvényeink sikereihez. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy közös érdekeink érvényesítésében még sok a tennivaló. 2000-ben úgy éreztem, hogy a BINCISZ létrehozása által nagyobb lehetőségek nyílnak a helyi magyar társadalom és civil szervezetek előtt. Az eltelt mintegy három évben ez be is bizonyosodott, az akkori helyzetnél sokkal előrébb járunk, ha lassan is, de haladunk előre. Mivel még számos olyan feladat áll előttünk, amely a BINCISZ erősödését és a váradi magyar civil szerveződések fejlődését kell előmozdítsa, úgy érzem nem hagyhatom félbe a szervezet építését, fejlesztését. A következő három évben nagy feladatok állnak előttünk. Ezek közül most itt csak néhányat említek. Fejlesztési koncepcióm legfontosabb elemei a következők: a térségben működő civil szervezetek jobb összefogása, fokozott együttműködése, megyei, illetve területi szinten információs iroda és tevékenységi központ létrehozása, sokoldalú szolgáltatások nyújtása a civil szervezeteknek, szakmai, módszertani kiadványok megjelentetése, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése stb. Többek között ezekhez kérem a Szövetségi Tanács tagjainak támogatását, ezt abban a hitben teszem, hogy mindannyian élni kívánunk a növekvő lehetőségekkel és ezáltal közösen továbbfejleszthetjük eddig elért eredményeinket.
Nagyvárad, 2003. február 19. 2001. novemberében második alkalommal is megszerveztük a Magyar Tudomány Napját és Bolyai Jánosról előadást tartott Toró Tibor temesvári professzor. 2002-ben újabb sikereket könyvelhettünk el. A megalakulástól a Szövetség a Sapientia Varadiensis Alapítvány Fő utcai székhelyén működött, 2002. februárjától irodahelyiséget kaptunk az RMDSZ új székházában. Ugyanakkor megkaptuk azt a jogot is, hogy a kedvezménytörvényben előírt magyar igazolványhoz ajánlásokat állítsunk ki a civil szervezetek tagjai számára. 2002-ben ismét megszerveztük a már hagyományossá vált Magyar Kultúra Napja, Civil Társadalom Napja és Magyar Tudomány Napja elnevezésű közös rendezvényeinket. A Varadinum rendezvényekben is jelentős részt vállaltunk. Ennek elismeréseként a Varadinum 2002 záróünnepségén a legjobb szervezőknek átnyújtott három plakett egyikét dr. Fleisz János, a BINCISZ elnöke vehette át Bíró Rozália alpolgármestertől. 2003-ban részt vettünk a Magyar Kultúra Napja harmadszori megszervezésében is.
Az eltelt évek alatt a BINCISZ kialakította működési kereteit, arculatát, kapcsolatait, kivívta, hogy az ország ismertebb magyar szervezetei között tartsák számon. Összességében tehát a BINCISZ tevékenységét jónak tarthatjuk. Az elért jelentős sikerek mellett, a tavalyi év végén előtérbe került a BINCISZ jövőbeni továbbfejlesztése szoros összefüggésben a Bihar megyei és az egész romániai magyar civil szférával.
Jelenleg 15 tagszervezetünk van - az alapítók mellett belépett még az Alma Mater Alapítvány. A BINCISZ terem fenntartásához hozzájárult az Illyés Alapítványtól kapott kisebb támogatás, a Magyar Kultúra Napját és a Civil Szervezetek Napját támogatta a Communitas Alapítvány.
Elért eredményeink a közös tevékenység gyümölcse, emiatt ezúttal is megköszönöm mindenkinek a segítségét, támogatását és hozzájárulását tevékenységünk, rendezvényeink sikereihez. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy közös érdekeink érvényesítésében még sok a tennivaló. 2000-ben úgy éreztem, hogy a BINCISZ létrehozása által nagyobb lehetőségek nyílnak a helyi magyar társadalom és civil szervezetek előtt. Az eltelt mintegy három évben ez be is bizonyosodott, az akkori helyzetnél sokkal előrébb járunk, ha lassan is, de haladunk előre. Mivel még számos olyan feladat áll előttünk, amely a BINCISZ erősödését és a váradi magyar civil szerveződések fejlődését kell előmozdítsa, úgy érzem nem hagyhatom félbe a szervezet építését, fejlesztését. A következő három évben nagy feladatok állnak előttünk. Ezek közül most itt csak néhányat említek. Fejlesztési koncepcióm legfontosabb elemei a következők: a térségben működő civil szervezetek jobb összefogása, fokozott együttműködése, megyei, illetve területi szinten információs iroda és tevékenységi központ létrehozása, sokoldalú szolgáltatások nyújtása a civil szervezeteknek, szakmai, módszertani kiadványok megjelentetése, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése stb. Többek között ezekhez kérem a Szövetségi Tanács tagjainak támogatását, ezt abban a hitben teszem, hogy mindannyian élni kívánunk a növekvő lehetőségekkel és ezáltal közösen továbbfejleszthetjük eddig elért eredményeinket.
Nagyvárad, 2003. február 19.

 
HÍRDETMÉNY

 

 

                         


 

 
NAPTÁR/AJÁNLÓ
2019. Március
HKSCPSV
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
ESEMÉNYNAPTÁR

BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

(BINCISZ)

NAGYVÁRADI SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY

(SAVA)

KÖZÖS ESEMÉNYNAPTÁRA

2019-re

 

2019. január 14-23.- Magyar Kultúra Ünnepe Nagyváradon (XVIII.)

2019. március 9-10.- Károly József Irenaeus (1854-1929) premontrei tudós fizikus – Jubileumi megemlékezés.

2019. október 6. -Megemlékezés Nagyvárad aradi vértanúiról és könyvbemutató.

2019. október 24. -Szacsvay Imre (1818-1849) a magyar Országgyűlés vértanú jegyzője – Jubileumi emlékünnep.

2019. november 8-9. -Partiumi Magyar Tudomány Napja 2019, a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 keretében

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

                                                                                             

Dr. Fleisz János, alapító elnök

 

 
TIBOR ERNŐ GALÉRIA

 

 //tiborernogaleria.gportal.hu

  
 
NAGYVÁRADI CIVIL KEREKASZTAL (NCK)

 

 
MCSZESZ

 

 
POSTICUM

 

 

Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae

 

 
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezek Fóruma

 

 
CIVIL EGYÜTTMŰKŐDÉSI TANÁCS - CET

 

 
Írj nekünk!
fle@freemail.hu
 
G-Mail
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
ARHÍVUM

 

 
HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
FESTUM VARADINUM

 


 

 
Lábléc


"A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) Szövetségi Tanácsa kiindulva abból, hogy a magyar közösség érdekében tevékenykedő civil szervezetek között nincs olyan átfogó erő, egy olyan testület, amely a nagyváradi magyarság civil társadalmi érdekeinek egészét képviselné, hogy védelmezni kell a helyi magyarság sajátos közösségi értékeit, amelyek szerves részét képezik mind az ország, mind pedig Európa értékeinek; hogy a jelenlegi válságos időkben a civil szervezeteknek meg kell teremtenie a fennmaradásukat és fejlődésüket biztosító feltételeket és főleg, hogy képviselni kell a nagyváradi civil szervezetek sajátos érdekeit mindazon esetben, amikor ez szükséges, javasolj

a egy Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) sürgős létrehozatalát.  Ez lenne az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, ideológiai és egyéb részérdekeken felülemelkedve jogosult olyan közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, melyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céljain, amely érdemben és jogosan képviselheti a nagyváradi magyarság közös érdekeit, legyenek azok művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi, vagy más természetűek.  Ez az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, ideológiai és egyéb részérdekeken felülemelkedve jogosult olyan 

közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, melyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céljain, amely érdemben és jogosan képviselheti a nagyváradi magyarság közös érdekeit, legyenek azok művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi, vagy más természetüek."   (Dr.Fleisz János, a BINCISZ elnöke, az NCK kezdeményezője)

 

 

 

 

CIVIL VEZETŐK LÁTOGATÁSA BRÜSSZELBEN

2007 november elején erdélyi, partiumi és bánsági civil vezetők tettek látogatást Brüsszelben Konya-Hamar Sándor európai parlamenti képviselő meghívására. A mintegy 30 tagú küldöttségben Nagyváradot dr. Fleisz János a BINCISZ és a Sapientia Vardienis Alapítvány elnöke, a Nagyváradi Civil kerekasztal kezdemémyezője és Szentmiklósi Zoltán a RMGE Bihari osztályának elnöke képviselték.

 

 

LETTERSTOME -> ÚJ OLDAL - LEVELEK MAGAMNAK - ÚJ OLDAL <- LETTERSTOME    *****    Képszerkesztõ verseny. 1.helyezés 60 kredit, 2.helyezés 30 kredit, 3.helyezés 20 kredit. Gyere és NYERJ! :)    *****    Néha a legrosszabb befejezések egyáltalán nem is befejezések. - Silhouette FRPG    *****    STAR STABLE - Kattints ha érdekel vagy te is játszol! { Játékkal kapcsolatos Extra tartalmak várhatóak a héten! }    *****    Március 11-15 között minden nap újabb játék vár rád! Vegyél részt minden nap vagy ahogy az idõd engedi és NYERJ! :)    *****    Elvihetõ kinézetek, PNG képek, fejlécek, háttérképek, patternek, textúrák és segédletek. creative-forest.gportal.hu    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Tavaszi képszerkesztõ verseny - A fõnyeremény 60 kredit, 2.helyezés 30 kredit, 3.helyezés 20 kredit - Jelentkezz te is!    *****    Érdekel az Euróvíziós Dalfesztivál? Ha igen, gyere és nézz be hozzám. Ismerd meg a fellépõket és a múltat sem feledjük.    *****    Ha bármilyen kérdésed van, akár egészségügyi, akár párkapcsolati; keress meg és segítek!    *****    Költöztetés-Bútorszállítás-Tatabánya !    *****    Érdekel az Euróvíziós Dalfesztivál? Ha igen, gyere és nézz be hozzám. Ismerd meg a fellépõket és a múltat sem feledjük.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Órarendek, Borítóképek SSO témában.- F e n t az 1. Videóm is c: KATT    *****    A horoszkóp elemzés,nagyon sok problémától megvéd,rámutat olyan betegségekre,melyek megelõzhetõk, ne mulaszd el,keress!    *****    Születési,gyermek,hold,párkapcsolati,fogamzási horoszkópok,elõrejelzések,biotérkép,ingyenes konzultációval.Ne hagyd ki!!    *****    Érdekel az Euróvíziós dalfesztivál? Kíváncsi vagy más országok indulóira? Akkor nézz be oldalamra, ahol láthatod õket.    *****    FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG //    *****    Egy horoszkóp olyan üzenetekhez juttat,melyek az egész életedre sok pozitív és fontos információt tartalmaz.Ne hagyd ki!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, mindent megbeszélhetsz velem! Várlak!!!    *****    Valentínnap szavazz te is Vivi és Makai Tomi fotójára likeokkal LOVE & NAAF #usacar Köszönjük!