BINCISZ (BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE)
Fejléc

 

 Képtalálat a következőre: „fleisz jános”

Megjelent dr. Fleisz János történész legújabb könyve Nagyvárad művelődési élete 1940-1944 címmel, amely már kapható az Illyés Gyula, a Libris Antica, és a Kolbe könyvesboltokban. A Sapientia Varadiensis Alapítvány által kiadott és a nagyváradi Litera Print nyomdájában ízlésesen kiállított kötet, úttörő jellegű, átfogó művelődéstörténeti szintézis, igazi hiánypótló mű.

A könyv bemutatja, hogyan lett Nagyvárad újra Magyarország része, mennyire sikerült visszaállítani a várost magyar nemzeti térré és végül a már tragikussá vált helyzet után, hogyan került ismét román közigazgatás alá. A kötet tárgyalja az új népességi, társadalmi állapotokat, a város történetének legfontosabb eseményeit, az 1940-1944-es művelődési élet általános jellegzetességeit. A továbbiakban foglalkozik az oktatás, tudomány, a társadalom és az egyházak korabeli helyzetével, majd a város ünnepei áttekintése után, ismerteti a nagyváradi irodalom, média, művészet (képzőművészet, színház, mozi, zene stb.) és sport teljesítményeit. 

 
A K T U Á L I S

 

 

 
BEMUTATKOZÁS

 Bemutatkozás >>>

Prezentáció >>>

Tag- és társszervezetek küldöttei >>>

 
MENŰ
 
Dr. Fleisz János, egyetemi magántanár, a BINCISZ elnöke.

Dr. Fleisz János nagyváradi, magyar, történész.png

Dr. FLEISZ János a Wikipédián

Dr. habil. Flesz Jánosa Magyar Tudományos Akadémia  köztestületi tagja.

(szül.: 1951. 06. 03., Nagyvárad)

Tudományos osztály: MTA II. - Újkori és jelenkori magyar várostörténet
Munkahely: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
tel.: +40 259 432 837, fax: +40 259 137 898
Levelezési cím:  P. O. Box. 1-204.

Tel.: +40 259 413 103

E-mail: sava@lady.rdsor.rofle@freemail.hu

  

Szakmai önéletrajz  >>>

 

Honlapja >>>

 

MAGYAR KULTÚRÁÉRT DÍJ

LAUDÁCIÓ >>>

 

 
Dr. Fleisz János a SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY elnöke

 

SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY

 
Dr. Fleisz János, nagyváradi tanácsos

 

 
Dr. Fleisz János nezetközi sakkbíró

SAKKVERSENYEK >>>

 
Tagszervezetek
 
BINCISZ FELHÍVÁS

 

FELHÍVÁS >>>

Utalja jövedelemadója 2 % -át bankszámlánkra

NYOMTATVÁNY >>>

 

 
.

 
LINKEK
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2005-02-21
 
LAUDÁCIÓ
Tartalom
 
ARCHIVUM
ARCHIVUM : ALAPSZABÁLYZAT

ALAPSZABÁLYZAT

  2005.02.21. 15:52

BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (BINCISZ)

ALAPSZABÁLYZAT (részletek)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
1.§. A szervezet megnevezése:
Federaţia Organizaţiilor Civile din Oradea şi judeţul Bihor (FOCOB)
Bihar megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ)

2.§. A Szövetség székhelye Nagyvárad Tudor Vladimirescu u. 62 sz. 2. a., tevékenységét Bihar megye területén fejti ki, fenntartva a jogot, arra hogy, kapcsolatokat teremtsen más belföldi és külföldi szervezetekkel.

3. §. A BINCISZ önálló, nem profit orientált, független szervezet, mely önkéntes alapon fogja tömöríti a Bihar megyei civil szervezeteket.

Alapító szervezetek:

Árpád-házi Szent Erzsébet Intézet, Nagyvárad, Tudor Vladimirescu u. 62 sz..
„LAZARUS" Alapítvány, Bihar község, Bihar megye Gării u. 13 sz.
„BIHARIGÁZ" Alapítvány, Bihar község Trandafirilor u.73 sz. Bihar megye.
„SAPIENTIA VARADIENSIS" Alapítvány, Nagyvárad Libertăţii tér 38.
„ANNA" Nőszövetség, Nagyvárad Ady Endre u. 11 sz.,
„TIBOR ERNŐ" Galéria Nagyvárad Kanonok sor 11 sz
„MINDENNAPOK KERESZTÉNYE" Alapítvány, Nagyvárad Cantacuzino u. 6 sz.
„MATYI MŰHELY" Bábszínház, Nagyvárad Moscovei u. 8 sz.
„PREMONTREI" Öregdiákok Egyesülete, Nagyvárad R. Ciorogariu u. 16 sz.

4.§. A BINCISZ működésének időtartama nem korlátozott.

5.§. A BINCISZ nyitott szervezet, felhívván más civil szervezeteket a csatlakozásra.

6.§. A BINCISZ szerveződési és működési alapelvei: a demokrácia, a szolidaritás, a tagszervezetek képviselete, a jogegyenlőség, a szólásszabadság és a vélemények tiszteletben tartása, demokratikus választások, és a nyilvánosság.

II. MŰKÖDÉSI ELVEK
7.§. A BINCISZ célkitűzései:

a BINCISZ tagszervezeteinek érdekképviselete;
szociális, kulturális, érdekvédelmi programok, valamint ismeretterjesztő kulturális, tudományos, művészeti és hitéleti tevékenységek közös szerverése - melyek erősítik a tagszervezeteknek a társadalom életében betöltött aktív szerepét;
együttműködés a szervezésben és a mozgósításban;
a programtervezetek összehangolása;
a demokrácia, a tagszervezetek szabad véleménynyilvánításának és szabad mozgásterének, védelme és szavatolása;
financiális pályázatokon való közös részvétel;
kapcsolatok teremtése és ápolása belföldi és külföldi szervezetekkel.

8.§. A BINCISZ tagsága a fenti célkitűzések érvényesítése érdekében kötelezik magukat:
tiszteletben tartják saját alapszabályzatukat;
felkérésre biztosítják a tagszervezetek képviseletét és támogatását;
a tagszervezetek saját programjainak megfelelően szociális, kulturális, kommunikációs, egészségügyi stb. szolgáltatásokat nyújtanak, valamint felvállalják gyerekek, fiatalok, nők, idősek stb. érdekvédelmét.
9.§. A BINCISZ a tagszervezetek érdekében kötelezettséget vállal és síkraszáll:
a tagszervezetek függetlenségéért;
a tagszervezetek jog és érdekvédelméért;
az általános emberi jogokért;
a nemzeti és egyetemes kulturális értékek védelméért.

10.§. A BINCISZ rendszeresen informálja a közvéleményt a tevékenységéről.

III. A BINCISZ TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

11.§. Tag lehet minden olyan civil szervezet, mely tevékenységét Bihar megyében fejti ki és tagságát szabad akaratából, írásban kéri.

12.§. A tagság megszűnik írásban megfogalmazott kérésre vagy kizárással;

13.§. A BINCISZ tagok kötelezettségei:
tartsák tiszteletben a BINCISZ alapszabályzatát;
felkérésre vegyen részt a Szövetség tevékenységében;
hasson oda, hogy a vezető testületek által hozott határozatok és rendelkezések megvalósuljanak;
fizesse a tagdíjat, melynek összegét a Szövetségi Tanács határozza meg és esetenként évi, vagy havi jelleget ölthet;

14.§. A kötelezettségek be nem tartása esetén a következő fegyelmi határozatok hozhatók:
figyelmeztetés;
felfüggesztés 3 hónapnyi időtartalomra;
végleges kizárás.

15.§. A fegyelmi határozatokat a BINCISZ Vezető Tanácsa hozza. A kizárási határozat ellen felebezni a Szövetségi Tanácshoz lehet, a határozathozatalig a jogok és kötelezettségek felfüggesztődnek.

IV. VEZETŐ TESTÜLETEK

18.§. A BINCISZ vezető testületei:
Szövetségi Tanács, melyet a tagszervezetek egy-egy képviselője (vezetője vagy annak megbízottja) alkot. A Szövetségi Tanács üléseit negyedévenkénti rendszerességgel tartja, de indokolt esetekben vagy a tagok egyszerű többségének kezdeményezésére rendkívüli ülést kell összehívni.

A BINCISZ Vezető Tanácsa, mely a következő összetételű:

elnök;
1 alelnök;
1 ügyvezető titkár.

Pénzügyi-gazdasági Ellenőrző Bizottság, melyet 3 felügyelő alkot.

19.§. (1) A Vezető Tanács tagjainak feladata:

elnök: feladata a Szövetség általános képviselete, a szervezéssel kapcsolatos teendők valamint a belföldi és külföldi kapcsolatok kiépítése és ápolása.

első alelnök: feladata a szervezési és irodai teendők felügyelete.

második alelnök: feladata a gazdasági és könyvelési teendők felügyelete.

ügyvezető titkár: feladata a szervezési, irodai és beszerezési teendők ellátása.

(2) A Vezető Tanács évharmatonként köteles beszámolni tevékenységéről a Szövetségi Tanácsnak.

(3) A Vezető Tanács havonta ülésezik kötelezően, és valahányszor ez szükséges.


V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23.§. A Szövetség meghatározatlan időre alakul.

24.§ A Szövetség megszűnése:
a Szövetségi Tanács egyöntetű szavazatával lehetséges;
a BINCISZ vagyonát felbomlása (megszüntetése) esetén az alapító tagok között egyenlő arányban kell felosztani.

25.§. Ezen Alapszabály által nem rendezett kérdések tekintetében a hatályban lévő törvények érvényesek.

26.§. Jelen Alapszabályzat a működés hivatalossá válásának időpontjával kezdődően hatályos.

 
HÍRDETMÉNY

 

 

                         


 

 
NAPTÁR/AJÁNLÓ
2019. Március
HKSCPSV
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
ESEMÉNYNAPTÁR

BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

(BINCISZ)

NAGYVÁRADI SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY

(SAVA)

KÖZÖS ESEMÉNYNAPTÁRA

2019-re

 

2019. január 14-23.- Magyar Kultúra Ünnepe Nagyváradon (XVIII.)

2019. március 9-10.- Károly József Irenaeus (1854-1929) premontrei tudós fizikus – Jubileumi megemlékezés.

2019. október 6. -Megemlékezés Nagyvárad aradi vértanúiról és könyvbemutató.

2019. október 24. -Szacsvay Imre (1818-1849) a magyar Országgyűlés vértanú jegyzője – Jubileumi emlékünnep.

2019. november 8-9. -Partiumi Magyar Tudomány Napja 2019, a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 keretében

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

                                                                                             

Dr. Fleisz János, alapító elnök

 

 
TIBOR ERNŐ GALÉRIA

 

 //tiborernogaleria.gportal.hu

  
 
NAGYVÁRADI CIVIL KEREKASZTAL (NCK)

 

 
MCSZESZ

 

 
POSTICUM

 

 

Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae

 

 
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezek Fóruma

 

 
CIVIL EGYÜTTMŰKŐDÉSI TANÁCS - CET

 

 
Írj nekünk!
fle@freemail.hu
 
G-Mail
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
ARHÍVUM

 

 
HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
FESTUM VARADINUM

 


 

 
Lábléc


"A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) Szövetségi Tanácsa kiindulva abból, hogy a magyar közösség érdekében tevékenykedő civil szervezetek között nincs olyan átfogó erő, egy olyan testület, amely a nagyváradi magyarság civil társadalmi érdekeinek egészét képviselné, hogy védelmezni kell a helyi magyarság sajátos közösségi értékeit, amelyek szerves részét képezik mind az ország, mind pedig Európa értékeinek; hogy a jelenlegi válságos időkben a civil szervezeteknek meg kell teremtenie a fennmaradásukat és fejlődésüket biztosító feltételeket és főleg, hogy képviselni kell a nagyváradi civil szervezetek sajátos érdekeit mindazon esetben, amikor ez szükséges, javasolj

a egy Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) sürgős létrehozatalát.  Ez lenne az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, ideológiai és egyéb részérdekeken felülemelkedve jogosult olyan közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, melyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céljain, amely érdemben és jogosan képviselheti a nagyváradi magyarság közös érdekeit, legyenek azok művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi, vagy más természetűek.  Ez az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, ideológiai és egyéb részérdekeken felülemelkedve jogosult olyan 

közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, melyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céljain, amely érdemben és jogosan képviselheti a nagyváradi magyarság közös érdekeit, legyenek azok művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi, vagy más természetüek."   (Dr.Fleisz János, a BINCISZ elnöke, az NCK kezdeményezője)

 

 

 

 

CIVIL VEZETŐK LÁTOGATÁSA BRÜSSZELBEN

2007 november elején erdélyi, partiumi és bánsági civil vezetők tettek látogatást Brüsszelben Konya-Hamar Sándor európai parlamenti képviselő meghívására. A mintegy 30 tagú küldöttségben Nagyváradot dr. Fleisz János a BINCISZ és a Sapientia Vardienis Alapítvány elnöke, a Nagyváradi Civil kerekasztal kezdemémyezője és Szentmiklósi Zoltán a RMGE Bihari osztályának elnöke képviselték.

 

 

LETTERSTOME -> ÚJ OLDAL - LEVELEK MAGAMNAK - ÚJ OLDAL <- LETTERSTOME    *****    Képszerkesztõ verseny. 1.helyezés 60 kredit, 2.helyezés 30 kredit, 3.helyezés 20 kredit. Gyere és NYERJ! :)    *****    Néha a legrosszabb befejezések egyáltalán nem is befejezések. - Silhouette FRPG    *****    STAR STABLE - Kattints ha érdekel vagy te is játszol! { Játékkal kapcsolatos Extra tartalmak várhatóak a héten! }    *****    Március 11-15 között minden nap újabb játék vár rád! Vegyél részt minden nap vagy ahogy az idõd engedi és NYERJ! :)    *****    Elvihetõ kinézetek, PNG képek, fejlécek, háttérképek, patternek, textúrák és segédletek. creative-forest.gportal.hu    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Tavaszi képszerkesztõ verseny - A fõnyeremény 60 kredit, 2.helyezés 30 kredit, 3.helyezés 20 kredit - Jelentkezz te is!    *****    Érdekel az Euróvíziós Dalfesztivál? Ha igen, gyere és nézz be hozzám. Ismerd meg a fellépõket és a múltat sem feledjük.    *****    Ha bármilyen kérdésed van, akár egészségügyi, akár párkapcsolati; keress meg és segítek!    *****    Költöztetés-Bútorszállítás-Tatabánya !    *****    Érdekel az Euróvíziós Dalfesztivál? Ha igen, gyere és nézz be hozzám. Ismerd meg a fellépõket és a múltat sem feledjük.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Órarendek, Borítóképek SSO témában.- F e n t az 1. Videóm is c: KATT    *****    A horoszkóp elemzés,nagyon sok problémától megvéd,rámutat olyan betegségekre,melyek megelõzhetõk, ne mulaszd el,keress!    *****    Születési,gyermek,hold,párkapcsolati,fogamzási horoszkópok,elõrejelzések,biotérkép,ingyenes konzultációval.Ne hagyd ki!!    *****    Érdekel az Euróvíziós dalfesztivál? Kíváncsi vagy más országok indulóira? Akkor nézz be oldalamra, ahol láthatod õket.    *****    FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG // Lanawin &#8212; FANTASY FRPG //    *****    Egy horoszkóp olyan üzenetekhez juttat,melyek az egész életedre sok pozitív és fontos információt tartalmaz.Ne hagyd ki!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, mindent megbeszélhetsz velem! Várlak!!!    *****    Valentínnap szavazz te is Vivi és Makai Tomi fotójára likeokkal LOVE & NAAF #usacar Köszönjük!